Däggdjurens ordningar

(slutar på -a)

och familjer 

(slutar på -idae)

Ett urval

Se Mammal Orders i den engelska versionen om du vill se de franska namnen också.


Latin Svenska Engelska
Antilo­capridae gaffel­antiloper prong­horns
Aplodon­tidae bävrar mountain beavers
Artio­dactyla klövdjur, partåiga hovdjur cloven-hoofed mammals
Arvi­colidae sorkar voles
Balae­nidae rät­valar right whales
Balaen­opte­ridae fen­valar ror­quals
Bovi­dae slid­horns­djur (idiss­lare) bovine ani­mals
Cani­dae hund­djur canines
Capr­omyidae sump­bävrar coypus, hutias
Carni­vora rov­djur carni­vores
Casto­ridae bäv­rar bea­vers
Cavi­idae mar­svin guinea pigs
Cerco­pithe­cidae springande smal­näs­apor magots, ba­rbary apes
Cer­vidae hjort­djur deer, cervine animals
Ceta­cea valar, del­finer, tum­lare whales, dol­phins, por­poises
Chirop­tera fladder­möss bats
Crice­tinae hamst­rar hamsters
Delphi­nidae del­finer, tum­lare dol­phins, por­poises
Dipo­didae spring­råt­tor jumping mice, jerboas
Dupli­ciden­tata har­djur (dub­bla fram­tänder) dupli­ciden­tates (rab­bits)
Equi­dae hästar horses
Erethi­zonti­dae pigg­svin porcu­pines
Erina­ceidae igel­kottar hedge­hogs
Eschrich­tiidae grå­valar grey whales
Feli­dae *) katt­djur felines, cats
Geomy­idae kind­pås­råttor pocket gophers
Glir­idae sov­möss dor­mice
Hetero­myidae pås­möss, känguru­råttor pocket mice, kangaroo rats
Hystri­cidae pigg­svin porcu­pines
Insecti­vora insekt­ätare insecti­vores
Lago­morpha pikas, kaniner, harar lago­morphs (rabbits, hares)
Lepor­idae kaniner & harar rabbits & hares
Mammalia däggdjur mammals
Marsupialia pungdjur marsu­pials
Micro­tinae sorkar, lämlar voles, lemmings
Molos­sidae bull­doggs­fladdermöss free-tailed bats
Mono­donti­dae vit- och nar­valar nar­whals, belugas
Murinae möss & råttor mice & rats
Muste­lidae mård­djur martens
Myocastoridae sumpbävrar coypuses
Mysti­ceti bard­valar, grå­valar whale­bone/baleen whales
Nycte­ridae klyv­svansar slit-faced bats
Ochoto­nidae pikas (släkt med harar) pikas
Odoben­idae val­rossar wal­ruses
Odon­toceti tand­valar odonto­cetes, toothed whales
Otar­idae öron­sälar eared seals
Perisso­dactyla udda­tåiga hov­djur peris­so­dac­tyles
Pho­cidae sälar seals, phocae
Pho­coenidae tum­lare por­poises
Physe­teridae kaske­loter cacha­lots
Pinni­pedia sälar, sjö­lejon, val­rossar seals, sea lions, wal­ruses
Pri­mates apor pri­mates, apes
Pro­cyonidae halv­björnar rac­coons
Rhino­lophidae häst­sko­näsor horse­shoe bats
Rodentia gnagare rodents
Sciuridae ekorrar, murmel­djur, sislar squir­rels, marmots, sisels
Sori­cidae näbb­möss shrews
Spalacinae blind­möss blind mice
Suidae svin suillines
Talpidae mull­vadar moles
Ursidae björnar bears
Vesper­tilio­nidae läder­lappar smooth-faced bats
Viver­ridae sibet­djur viver­rines
Zapo­didae hopp­möss birch-mice
Ziphi­idae näbb­valar ziphias
     
*) Se N.G. 1997/6 om katter och kattdjur (bl a »The Cat Family Tree»).

Djur­ordlistan

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


Latinsk–svensk:

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z


ENGLISH

Teckenförklaring
Förkortningar
Uttal
Listan
Källor
Däggdjurens familjer
Fågelfamiljer
Ljudskrift


@