Z

SV: zagayakrabba
EN: lightfoot crab (See: http://www.oceanlight.com/sally_lightfoot_crab_photo.html)
FR: crabe zagaya
LA: Grapsus grapsus
 
SV: zebrafink (Australien; vanlig burfågel)
EN: zebra finch (See: http://en.wikipedia.org/wiki/Zebra_Finch)
FR: diamant mandarin, mandarin
LA: Taeniopygia guttata (gutta=prick,fläck,droppe)
 
SV: zoologi (Se Wikipedia: svenska, engelska, franska och latin; något olika versioner)
EN: zoology
FR: zoologie
LA: Zoologia
 
SV: zoonos, sjukdom som kan spridas mellan djur och människa (Se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Zoonos; se även http://www.sva.se/sv/Zoonoscenter/)
EN: zoonosis
FR: zoonose (Une zoonose (du grec zôon, « animal » et nosos, « maladie ») est une infection transmissible de l'animal à l'homme et vice versa.)
LA: Gk zoon=djur, nosos=sjukdom
 

Visar träff 1–4 av 4

1—4

© P.O. Jacobson 1998

Djur­ordlistan

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


Latinsk–svensk:

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z


Introduktion

ENGLISH